עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מרגישים בשינוי: ציון גבוה בביקורת משכ”ל לניקיון, פינוי הגזם והפסולת בעיר

עובדי הניקיון, פינוי הגזם ופסולת הגושית באור עקיבא, המנוהלים על ידי אגף שפ”ע, זכו לציון גבוה במיוחד בביקורת חברת משכ”ל שנערכה לאחרונה. ביניהם חברת “קבוצת הגליל”, שנכנסה לעבודה שוטפת עם העירייה בחודשים האחרונים, קיבלה את הציון הגבוה של 98.


בביקורת נבדקו כל העובדים מטעמו ונבחנו אספקטים של ביצוע ונראות העבודה, מצב הניקיון בכבישים ראשיים וכך גם ברחובות פנימיים בשכונות.
כמו כן נבדקו:
2 משאיות הפועלות בעיר – חברת “המפנים”.
2 טרקטורים ו-4 טנדרים בבעלות העירייה והפעלת העירייה.
כלל העובדים כולל עובדי הטנדרים והציוד הנלווה.

מדובר בעבודות בפינוי גזם, פינוי קרטונים, גרוטאות, פסולת גושית, ניקוי וטיאוט כבישים, שטיפת מדרכות ועובדי טיאוט לרחובות השונים.


בביקורת היו מופתעים לטובה מרמת הניקיון והשינוי המשמעותי שהתרחש בעיר בפן זה. החברה הקבלנית אף מראה את העבודה השוטפת באמצעות אפליקציית מרכז שירות לתושב/המוקד העירוני, קבלה, טיפול וסגירת פניות – עם נוהל תמונות לפני ואחרי.
מנהל העבודה באור עקיבא מטם חברת הטיאוט הוא שדאד יונס.