עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

רישום לגני ילדים לשנה”ל התשפ”ה

הורים נכבדים:

בהתאם לחוק חינוך חובה הנכם חייבים לרשום את ילדיכם לגני הילדים

 מועדי הרישום:

החל מיום חמישי, א’ בשבט התשפ”ד, 11 בינואר 2024

ויימשך עד יום רביעי, כ”א בשבט התשפ”ד, 31 בינואר 2024.

גילאי הרישום:

גני חובה: גילאי 5 – ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ”ד בטבת התשע”ט, 1 בינואר 2019, עד ג’ בטבת תש”פ, 31 בדצמבר 2019

גני טרום חובה: גילאי 3-4– ילדים שנולדו בין התאריכים:

ד’ בטבת תש”פ, 1 בינואר 2020 עד כ”ז בטבת תשפ”ב, 31 בדצמבר 2021

אפשרויות רישום:

  1. אתר עיריית אור עקיבא: תהליך הרישום לחינוך בעיריית – בחירת רשות (onecity.co.il) בכל תקופת הרישום
  2. קבלת קהל באגף החינוך – רח’ הנשיא 25

    בין התאריכים 25.1.2024 עד 31.1.2024

    בימים א’ – ה’ בין השעות 8:00 – 12:00 וימי שני בין השעות 16:00 – 18:00

  • תושבים חדשים/ שכ’ אור – ים

    הרישום באמצעות מייל: rishum@oraqiva.muni.il

מסמכים דרושים:

1. צילום ת”ז של שני ההורים, כולל ספח בו רשומים פרטי הילד/ה והכתובת.

2.  אישור מחלקת גביה בעבור הנכס בו מתגוררים או אישור ממרשם האוכלוסין על עדכון כתובת הנכס.                      

3. הורים גרושים/ פרודים – יש למלא כתב הצהרה והתחייבות באמצעות טופס דיגיטלי באתר:  הקליקו

4. תושבים חדשים – מתבקשים לצרף ביטול רישום מהישוב ממנו באים, וחוזה רכישה/ שכירות בו מצויינים כתובת המגורים ותאריך כניסה לנכס.

תושבי שכונת אור – ים

היות ומצבת מוסדות החינוך באור – ים לשנה”ל תשפ”ה, אינה ידועה במועד הרישום, והיות ויש חובה להירשם כבר בשלב זה, מבחינת הכללים בדין, אזי הרישום יתבצע באמצעות המייל לכל שכבות הגיל.

(ט. טרום חובה, טרום חובה, חובה)

עליכם לציין את הזרם החינוכי בלבד: ממלכתי או ממלכתי דתי.

עם השלמת המידע לגבי אילו מוסדות יעמדו לרשות תושבי השכונה לשנה”ל התשפ”ה ולקראתה, ישובצו הילדים באותם מוסדות חינוך בהתאם לאזורי הרישום שיונהגו לשם כך.

העירייה תעשה ככל הניתן על מנת לשמור על אזורי הרישום שנקבעו בשנת הלימודים תשפ”ד, גם לשנת הלימודים תשפ”ה, אולם, ייתכנו שינויים!

בברכת הצלחה ושנת לימודים פוריה!

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים