עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים: ביצוע סימוני כביש, חידוש מעברי חציה ואבני שפה

במהלך חודש אוגוסט יצאה עיריית אור עקיבא, באמצעות אגף אחזקת העיר, לצביעה מאסיבית וסימוני כבישים ברחבי העיר, ובכללם אבני שפה, מעברי חציה, תמרורי כביש ועוד בעלות של עשרות אלפי שקלים.

העבודות מגיעות כחלק מתוכנית העבודה השנתית לסימון כבישים – פעם אחת לפני פתיחת שנת הלימודים בספטמבר ופעם נוספת כעבור חצי שנה, לפני חגי האביב.

במסגרת העבודות עברו העובדים בלילות האחרונים ברחובות השונים, חידשו מעברי חציה, קווי הפרדה, פסי האטה, קווי עצירה, תמרורי כביש וכן חידוש צבעי אבני שפה, וכעת העיר מוכנה לתחילת שנת הלימודים בדרכים וברחובות העיר. העבודות יושלמו בכלל העיר עד תחילת השנה.

הצבע בו משתמשת המחלקה הינו צבע תיקני המאושר על ידי משרד התחבורה. העבודות מחזקות את הזהירות בדרכים ושדרוג חזות העיר. העבודות מנוהלות על ידי מנהל האגף אברום מתתוב.