עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

87 מיליון שקלים אושרו לבינוי ותכנון מוסדות חינוך חדשים באור עקיבא

מליאת המועצה בעיריית אור עקיבא אישרה השבוע מעל 87 מיליון שקלים לתכנון ובינוי מוסדות חינוך חדשים בעיר.

חלק מהתקציבים (תב”רים) חדשים לחלוטין וחלקם תוספת של 16 מיליון שקלים, שמושקעים במגוון פתרונות חינוך שמייצרת העיר.

כך למשל, מעל 32 מיליון שקלים מושקעים בבניית בית ספר יסודי חדש (ונוסף על בית הספר היסודי הקיים ‘שירת הים’) בשכונת אור ים הדרומית. כמו כן, מעל 35 מיליון שקלים יושעו בבניית בית ספר על יסודי בשכונה.

מוסדות חינוך נוספים יבנו בדמות מעונות יום, בתקציב של מעל 5.5 מיליון שקלים, תיקצוב של משרד החינוך והעירייה.

כמו כן, אושרה הגדלת תקציב להקמת 6 כיתות גני ילדים באור ים בסכום של 8.9 מיליון שקלים.

תנופת הפיתוח של אור עקיבא בשלוש השנים האחרונות מחייבת אותה בבנייה מואצת של מוסדות חינוך וציבור, במיוחד בחלק הדרומי של העיר, עם איכלוסה בהדרגה של שכונת אור ים היוקרתית. האיכלוס המהיר מביא עמו אתגרים רבים עליהם שוקדת העירייה יום יום, יחד עם החפ”ק, על מנת להביא למצב בו הקמת השכונה תהיה נעימה ככל הניתן לתושבים שכבר מתגוררים בה.

נזכיר כי בחודשים האחרונים, עם תחילת שנת הלימודים האחרונה, סיימה העירייה בנייה מאסיבית של מוסדות חינוך חדשים באור ים ושכונת היובל, והכל תוך כ-7 חודשים. בין היתר נפתחו 7 גני ילדים באור ים וגן נוסף בשכונת היובל. כמו כן נפתחו 3 כיתות מעון חדשות (תינוקות, פעוטות בוגרים) באור ים.