עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

באור עקיבא תרגלו פינוי המוני למרכזי הקליטה העירוניים בשעת חירום

בתחילת השבוע תרגל חמ”ל עיריית אור עקיבא ומכלוליו השונים תרחיש המדמה קליטה גדולה של מפונים אל העיר במסגרת לחימה ומצב חירום. “המפונים”, כ-300 במספר שהגיעו מהצפון בתרחיש התרגיל (באוטובוסים ורכבים פרטיים), נקלטו במרכזי הקליטה העירוניים המצויים בשני בתי הספר הגדולים בקצוות העיר. התרגיל בדק את תפקוד המכלולים השונים האחראיים על קליטתם – אוכלוסייה, לוגיסטיקה, ביטחון, חינוך ועוד.
כמו כן נבדקו גם מתקני הקליטה עצמם, תפקוד מנהלי המתקנים והצוות המתפעל, העמסת ציוד הנדרש לתפעול האירוע.

התרגיל תוכלל ואורגן על ידי מבקר העירייה המשמש כסגן מנהל חמ”ל, בוצע על ידי מנהלי המכלולים הרלוונטיים וצוותיהם, ולווה על ידי ראש עיריית אור עקיבא, בעלי תפקידים שונים בעירייה ואנשי פיקוד העורף.

מאז פרוץ “חרבות ברזל”, קיימה עיריית אור עקיבא מספר תרגילים, בין היתר תרחישי נפילת טילים בעיר, פינוי אוכלוסייה, קליטה, עבודת חמ”ל ועוד.
נושא של קליטת מפונים גדולה מצוי תחת תוכנית העבודה של האגף לחירום וביטחון רשויות מקומיות במשרד הפנים (מה שמוכר כמל”ח – משק לשעת חירום ופס”ח – פינוי, סעד, חללים).

בין הפעולות המתבצעות בשגרה, כהכנה לחירום – מינוי והכשרת ממונה חירום וביטחון ברשויות המקומיות; תקציבים להצטיידות, התארגנות, רכש ומשאבים לרשות כמו מרכזי הפעלה ממוגנים, גנרטורים, ערכות תאורה, חפ”קים, מכשירי קשר ועוד; פיקוח על הקצאת תקציב הג”א (התגוננות מתקפות) מתקציבי הרשויות לתחום החירום והביטחון; תיאום פיקוד העורף, משרדי ממשלה וגורמי הביטחון הרלוונטים לקידום מוכנות לחירום וביטחון ואלמנטים נוספים.