עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

 הודעת מנהלת הבחירות בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

                                                                                                                               יג’ בתשרי תשפ”ג

                                                                                                    28 ספטמבר 2023

שם הרשות המקומית אור עקיבא               מועד הבחירות: יום שלישי, ט”ז חשוון ה’תשפ”ד, 31.10.2023. שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ-350 יהיה המקום פתוח מ 07:00-20:00.  
 
1.        אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית אור עקיבא רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:     מספר הקלפי מקום הקלפי מען הקלפי 1.0 בית הספר אמית האופק ז’בוטינסקי 11 אור עקיבא 3.0 מתנ”ס בית מירלמן בלפור אור עקיבא 4.0 מרכז יום לקשיש הנביאים אור עקיבא 6.0 מועדון תרבות בית”ר הנביאים אור עקיבא 7.0 בית הספר עציון ויסנברג יחיאל אור עקיבא 16.0 בית הספר הממלכתי ע”ש נחמיה תמרי התאנה אור עקיבא 17.0 חטיבת ביניים עתידים גלפשטיין מיכאל 1 אור עקיבא 21.0 בית הספר חנה סנש השיטה 2 אור עקיבא 24.0 בית הספר תיכון דתי דרור שדרות ירושלים 1 אור עקיבא
          2                  אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
 Ÿמעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
 Ÿמעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.    
3.הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
4.הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר. הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.   “אדם המוגבל בניידות” – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.                                                                                                                          ענת שרה חי                                                                                                                                                                                                        מנהלת הבחירות