עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מבנה האטום באולפנית אור עקיבא

תערוכה של מבנה האטום והיסודות הכימיים הוצגה על ידי תלמידות כיתה ח’ באולפנית אור עקיבא.
לאחר למידה מקיפה ומשמעותית של תלמידות כיתה ח’ על טבלת היסודות הכימיים ומבנה האטום, במסגרת שיעורי מדעי החומר, הכינו התלמידות תערוכה.

“כל תלמידה קיבלה יסוד מסוים, אספה עליו מידע מדעי מהאינטרנט, והכינה תעודת זהות של אותו יסוד, ודגם תלת מיימדי של אטום אחד של אותו יסוד”, סיפרו בבית הספר. “התוצרים בתערוכה מבטאים הן יכולות איתור ואיסוף מידע מדעי, ידע מדעי רחב, והן יצירתיות רבה של התלמידות”.