עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הקרנת סרט

20.8.23 בין השעות 20:00-22:00
כניסה חופשית לכיתות ז’-ט’
במחלקת הנוער (מנחם ציוני 806)