עיריית אור עקיבא - דף הבית

התנדבות

 

תומכת ומעודדת פעילות התנדבותית לפיתוח הסולידריות החברתית, ערבות הדדית וחוסן קהילתי.

התנדבות יוצרת מעורבות ותחושת שייכות באזור המגורים. “הנותן הוא המקבל”.

לפניות והצטרפות למיזמי התנדבות בקהילה, או בקשה לסיוע ע”י מתנדבים