עיריית אור עקיבא - דף הבית

תוצאות חיפוש של פרוטוקולים

פרוטוקול לישיבה שנערכה ב21-09-2016: י”ח אלול תשע”ו

פרוטוקול לישיבה שנערכה ב08-09-2016 ה’ אלול תשע”ו

פרוטוקול לישיבה שנערכה ב 01-09-2016 כ”ח אב תשע”ו

פרוטוקול 9/2017 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי טו’ באלול

פרוטוקול 9/2016 לישיבה שנערכה ב,29-06-2016: כ”ג סיון תשע”ו

פרוטוקול 9/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי יג’ בתמוז התשע”ה ה- 30/6/2015

פרוטוקול 9 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כא’ בתמוז התשע”ב

פרוטוקול 9 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ד’ בתמוז התשע”א

פרוטוקול 9 ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה כ”א סיון תשע”ד

פרוטוקול 8/2017 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יח’ בתמוז התשע”ז

פרוטוקול 8 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כא’ בתמוז התשע”ב

פרוטוקול 8 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יד’ בסיוון התשע”א