מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת אור ים באור עקיבא

תיאור

מכרז מס’ 2023/13

להפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת אור ים
באור עקיבא

מועד כנס מציעים:  22/5/2023 בשעה: 12:30 – חדר ישיבות לשכת ראש העיר

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/5/2023 בשעה: 12:00 – לשכת המנכ”ל  04-6108819

דואר אלקטרוני – shlomo.e@oraqiva.muni.il.il

מועד אחרון  להגשת ההצעות:  1/6/2023  בשעה:  12:00

עלות הרכישה: 1,000 ₪ (כולל מע”מ), בלשכת מנכ”ל העירייה או באתר העירייה.

מען לפרטים – לשכת מנכ”ל 04-6108819.

לצפייה במסמכי המכרז ונספח ביטוחים

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

1,000.00

מכרז מס’ 2023/13

להפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת אור ים
באור עקיבא

מועד כנס מציעים:  22/5/2023 בשעה: 12:30 – חדר ישיבות לשכת ראש העיר

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/5/2023 בשעה: 12:00 – לשכת המנכ”ל  04-6108819

דואר אלקטרוני – shlomo.e@oraqiva.muni.il.il

מועד אחרון  להגשת ההצעות:  1/6/2023  בשעה:  12:00

עלות הרכישה: 1,000 ₪ (כולל מע”מ), בלשכת מנכ”ל העירייה או באתר העירייה.

מען לפרטים – לשכת מנכ”ל 04-6108819.

לצפייה במסמכי המכרז ונספח ביטוחים

 

Wide shot of boys and girls playground area at a daycare center

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...