מכרז מסגרת 16-2023 – שירותי הסעות וליווי למסגרות רווחה יומיות והסעות אקראיות

תיאור

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה – 7/08/2023 בשעה 12:00

לשכה משפטית 073-2170517 דואר אלקטרוני – racheli@oraqiva.muni.il

מועד אחרון להגשת הצעות – 15/08/2023 בשעה 12:00

עלות הרכישה – 500 ₪ , בלשכת מנכ”ל העירייה או באתר העירייה

מען לפרטים – לשכה משפטית, רחלי – 072-2170517

לצפיה במסמכי המכרז

שינוי במועדים תיקונים והבהרות  – מעודכן

הודעה על תיקונים ושינויים במסמכי המכרז

שאלות ותשובות 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

500.00

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה – 7/08/2023 בשעה 12:00

לשכה משפטית 073-2170517 דואר אלקטרוני – racheli@oraqiva.muni.il

מועד אחרון להגשת הצעות – 15/08/2023 בשעה 12:00

עלות הרכישה – 500 ₪ , בלשכת מנכ”ל העירייה או באתר העירייה

מען לפרטים – לשכה משפטית, רחלי – 072-2170517

לצפיה במסמכי המכרז

שינוי במועדים תיקונים והבהרות  – מעודכן

הודעה על תיקונים ושינויים במסמכי המכרז

שאלות ותשובות 

Intercity passenger bus driving on highway in evening

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...