מכרז 8/24 להפעלת מעון יום לגיל הרך בשכונת אור ים

תיאור

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

הפעילות

המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 30/6/2024, עד השעה 12:00.

מייל לשאלות: shlomo.e@oraqiva.muni.il

טלפון לבירורים: 0525610084

מועד אחרון להגשת ההצעות

9/7/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה.

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1, אור עקיבא.
הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות הגשת המכרז 1000₪ באתר העירייה.

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

1,000.00

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

הפעילות

המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 30/6/2024, עד השעה 12:00.

מייל לשאלות: shlomo.e@oraqiva.muni.il

טלפון לבירורים: 0525610084

מועד אחרון להגשת ההצעות

9/7/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה.

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1, אור עקיבא.
הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות הגשת המכרז 1000₪ באתר העירייה.

 

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...