מכרז 3/2024 מכרז פומבי להפעלת מרכזים חכ”מ (חיזוק כוחות משפחתיים) לילדים בסיכון בטווח הגילים 6-12

תיאור

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

                                  הפעילות

                                                 המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 9/6/2024, עד השעה 15:00

מען לפרטים – לשכה משפטית עו”ד טלי חיזגילוב, 04-6108824

מועד אחרון להגשת ההצעות

בתאריך 18.6.2024 בלשכת מנכ”ל העירייה

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1 אור עקיבא. הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות רכישת המסמכים

500 ₪ באתר העירייה

הודעת פרסום

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

500.00

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

                                  הפעילות

                                                 המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 9/6/2024, עד השעה 15:00

מען לפרטים – לשכה משפטית עו”ד טלי חיזגילוב, 04-6108824

מועד אחרון להגשת ההצעות

בתאריך 18.6.2024 בלשכת מנכ”ל העירייה

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1 אור עקיבא. הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות רכישת המסמכים

500 ₪ באתר העירייה

הודעת פרסום

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...