מכרז מס’ 4/2024 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

תיאור

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

הפעילות

המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 13/6/2024, עד השעה 15:00.

מען לפרטים – לשכה משפטית, 04-6108824

מועד אחרון להגשת ההצעות

בתאריך 27/6/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1, אור עקיבא.
הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות רכישת המסמכים 500 ₪ באתר העירייה,
לאחר הרכישה ניתן להוריד את מסמכי המכרז.

הודעת פרסום

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

500.00

  לוחות הזמנים למכרז

  • להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:

הפעילות

המועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בתאריך 13/6/2024, עד השעה 15:00.

מען לפרטים – לשכה משפטית, 04-6108824

מועד אחרון להגשת ההצעות

בתאריך 27/6/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים הממוקמת בלשכת מנכ”ל העירייה ברחוב רוטשילד 1, אור עקיבא.
הצעה שלא תוגש במועד תיפסל ולא תידון בפני וועדת המכרזים

עלות רכישת המסמכים 500 ₪ באתר העירייה,
לאחר הרכישה ניתן להוריד את מסמכי המכרז.

הודעת פרסום

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...