ועדות ותאגידים

שם הועדה
נציג לועדה לתכנון ובניה שומרון
נציג לועדה המחוזית לתכנון ובניה 
איגוד ערים לאיכות הסביבה עוסק בנושאים אקולוגיים: איכות המים, האוויר, טיפול בשטחים הפתוחים.
איגוד ערים וטרינרי אזור שומרון איגוד שמטפל בשחיטה, פיקוח על חנויות ואטליזים, הדברה של כלבים ובעיות וטרינריות שונות
איגוד ערים לביוב
חברה כלכלית
עמותת יפת"ח
רשות הניקוז
מנהלת אזור התעשייה 
הנהלה (ועדת רשות )
ועדת כספים (ועדה סטטוטורית)
ועדת מכרזים (ועדה סטטוטורית)
ועדת הנחה במסים ( ועדה סטטוטורית)
ועדת ביקורת  (ועדה סטטוטורית)
ועדה  למעקב תיקון ליקויים של דוחות  ביקורת  ( ועדה סטטוטורית מקצועית)
ועדת תמיכות  ( ועדה סטטוטורית  מקצועית )
ועדה משנה לתמיכות ( חברי העירייה )
ועדת חינוך ( ועדה סטטוטורית )
ועדה למאבק בסמים ( ועדה סטטוטורית)
ועדת מל"ח  ( ועדה סטטוטורית)
ועדת תמרור ובטיחות בדרכים  ( ועדה​ סטטוטורית)
ועדת פיטורין ושימוע (ועדה מקצועית) (ועדת רשות)
ועדה לאיכות הסביבה ( ועדה סטטורית )
ועדת השקעות ( ועדה סטטוטורית)
ועדת רווחה
ועדה להסדרת חובות
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ( ועדה סטטוטורית)
ועדת קניות
ועדת שמות
ועדת מלגות
 ועדת הקצאות קרקע  (ועדה מקצועית) (ועדת רשות)
ועדת תרבות  ( ועדת רשות)
ועדת ספורט
ועדה לקשרי חוץ ( ועדת רשות)
ועדת פיתוח ( ועדת רשות )
ועדת פינויים ( ועדת רשות)
 ועדה לקבלת עובדים בכירים נבחרה כועדה זמנית 06/2013 מ- 11/12/13
ועדת בחינה ( לקבלת מנהלי אגפים)
ועדה לקבלת  עובדים ( זוטרים)
ועדת קליטה  (ועדת רשות)
ועדת ביטחון ( ועדת רשות)
ועדת אירועים  (ועדת רשות)
 ועדה למסירת מידע לגופים ציבוריים (ועדה מקצועית)
ועדת ערר לארנונה
ועדה לעובדים מצטיינים
יועצת לראש העירייה לענייני נשים
ועדה לקידום  מעמד האישה
יועץ/יועצת לראש העירייה לענייני  אזרחים ותיקים
ממונה על המידע 
ממונה על תלונות הציבור
יו"ר מועצת מנהלים במתנ"ס  
ועד מנהל לבית יד לבנים
מפקח על הגופים הנתמכים
מחזיק תיק חינוך
מחזיק תיק תשתיות
תוכנית פינוי בינוי
ועדה לשימור אנרגטי
מחזיק תיק תרבות תורנית​​
מחזיק תיק גבייה
מחזיק תיק רווחה וספורט
ועדת מ​חש​וב
יו"ר  עמותה למען הקשיש​