מבנה ארגוני

​​​​​עירית אור עקיבא מבנה ארגוני. ראה פרוט טקסטואלי בעמוד זה.


 • ראש העיר
  • סמים ועל"א
  • אירועים
  • מנהלת לשכה
  • יועץ משפטי
  • קליטה/יועצת ראש העיר למעמד האישה
  • מבקר
  • סגנים
  • מנכ"ל
   • אגף הנדסה
   • אגף חינוך
   • אגף שפ"ע
   • אגף כספים
   • אגף משאבי אנוש
   • אגף בטחון
   • אגף רווחה