הנהלה ומועצת העיר

שם​ תפקיד
יעקב אדרי  ראש העירייה 
יוסי כדורי חבר מועצת העיר
ארקדי גדילוב חבר מועצת העיר
אבניל אליזירוב חבר מועצת העיר
אלי אנקונינה​
חבר מועצת העיר​
משה אבועזיז חבר מועצת העיר
אברהם כהן חבר מועצת העיר
יצחק תורג'מן חבר מועצת העיר
עו"ד נוח שמאילוב חבר מועצת העיר
שמחה יוסיפוב חבר מועצת העיר
משה ביטון חבר מועצת העיר 
ילנה זסלבסקי חברת מועצת העיר
רמי ראובן חבר מועצת העיר​