טפסים

לידיעתך ושימושך, לשליחת קבצים גדולים לחץ כאן.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאסוג טופסטופס
שיפור פני העיר ואגף הבטחוןקובץ PDFבקשה לביטול דוח ברירת משפטשיפור פני העיר ואגף הבטחוןקובץ PDF
כספים וגבייהקובץ PDFבקשה להוראת קבע-טופס מקווןכספים וגבייהקובץ PDF
אגף הנדסהקובץ PDFבקשה להיכלל בספר היועציםאגף הנדסהקובץ PDF
אגף הנדסהקובץ PDFבקשה להיכלל ברשימת ספקים וקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטאאגף הנדסהקובץ PDF
כספים וגבייהקובץ PDFבקשה להנחה-טופס מקווןכספים וגבייהקובץ PDF
כספים וגבייהמקווןבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונהכספים וגבייהמקוון
כספים וגבייהמקווןבקשת הצטרפות להוראת קבעכספים וגבייהמקוון
כללימקווןבקשת סיוע לתושבים שנמצאים בבידודכללימקוון
כספים וגבייהקובץ PDFגבייה -בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספיםכספים וגבייהקובץ PDF
נכסיםמקווןהודעה אודות עזיבת נכס והחזרתו לבעלים (החלפת מחזיקים)נכסיםמקוון
כספים וגבייהקובץ PDFהוראת קבע ארנונה ומיםכספים וגבייהקובץ PDF
משאבי אנושקובץ PDFהצהרה בדבר ניגוד ענייניםמשאבי אנושקובץ PDF
כספים וגבייהקובץ PDFהצהרת אזרח ותיקכספים וגבייהקובץ PDF
אגף הנדסהקובץ PDFטופס 4 עדכני 2016אגף הנדסהקובץ PDF
אגף הנדסהקובץ PDFטופס 4 קבלנים מפעלים 2016אגף הנדסהקובץ PDF
כספים וגבייהקובץ PDFטופס אישור העברת מידע - מיזם לביטחון תזונתי של משרד הפניםכספים וגבייהקובץ PDF
נכסיםמקווןטופס בקשה לביצוע ביקורת בנכס סגור וריק/שיפוצים/לא ראוי למגוריםנכסיםמקוון
אגף הנדסהקובץ PDFטופס בקשה להיתר בניה על ידי אדריכל או תושבאגף הנדסהקובץ PDF
נכסיםקובץ PDFטופס בקשה להקצאת מבנהנכסיםקובץ PDF
נכסיםקובץ PDFטופס בקשה להקצאת קרקע לבניה ופיתוחנכסיםקובץ PDF
חינוךקובץ PDFטופס בקשת העברת תלמידחינוךקובץ PDF
אגף הנדסהקובץ PDFטופס הג"אאגף הנדסהקובץ PDF
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבורקובץ PDFטופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור בעיריית אור עקיבאמבקר העירייה והממונה על תלונות הציבורקובץ PDF
כללימקווןטופס הצטרפות/הסרה מקבלת שובר ארנונה בדוא''ל או במסרוןכללימקוון
רווחהקובץ PDFטופס ויתור סודיותרווחהקובץ PDF
רווחהקובץ PDFטופס פניה והצהרהרווחהקובץ PDF
כללימקווןטופס פניה לכלל המחלקותכללימקוון
שיפור פני העיר ואגף הבטחוןקובץ PDFטופס תלונה בגין כלב בית משוטט חופשי ברשות הרביםשיפור פני העיר ואגף הבטחוןקובץ PDF
חינוךקובץ PDFכתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים לצרכי רישום /העברה/ביטול רישום בתי ספר חינוךקובץ PDF
רווחהמקווןפניה למחלקת רווחהרווחהמקוון