דוחות איכות המים

לדוחות איכות מי שתייה ניתן להיכנס לקישור זה לאתר משרד הבריאות: דוחות מי שתייה אור עקיבא.​​​

​​
בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הדוח
דוח איכות מי השתייה לשנת 20182018דוח איכות מי השתייה לשנת 2018
דוח איכות מי שתייה - רבעון 2 שנת 20182018דוח איכות מי שתייה - רבעון 2 שנת 2018
דוח איכות מי שתייה - חציון שני 20172017דוח איכות מי שתייה - חציון שני 2017
דוח איכות מי השתייה מ- 01/01/2017 עד 30/06/20172017דוח איכות מי השתייה מ- 01/01/2017 עד 30/06/2017
דוח שנתי 20162016דוח שנתי 2016
תוצאות דגימות מים רבעון 3 20162016תוצאות דגימות מים רבעון 3 2016
דוח איכות מי שתיה רבעון 2 20162016דוח איכות מי שתיה רבעון 2 2016
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20162016דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2016
דוח שנתי 20152015דוח שנתי 2015
דוח איכות מי שתיה רבעון 2 20152015דוח איכות מי שתיה רבעון 2 2015
דוח איכות מי שתיה רבעון 2 20152015דוח איכות מי שתיה רבעון 2 2015
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20152015דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2015
דוח שנתי 20142014דוח שנתי 2014
דוח איכות מי שתיה רבעון 3 20142014דוח איכות מי שתיה רבעון 3 2014
הפסקת הפלרת מי השתייה2014הפסקת הפלרת מי השתייה
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20142014דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2014
דוח שנתי 20132013דוח שנתי 2013
דוח איכות מי שתיה רבעון 3 20132013דוח איכות מי שתיה רבעון 3 2013
דוח איכות מי שתיה רבעון 2 20132013דוח איכות מי שתיה רבעון 2 2013
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20132013דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2013
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20132013דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2013
דוח שנתי 20122012דוח שנתי 2012
דוח איכות מי שתיה חצי שנתי 20122012דוח איכות מי שתיה חצי שנתי 2012
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20122012דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2012
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 20112011דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2011
דוח איכות מי שתיה 20112011דוח איכות מי שתיה 2011
דוח איכות מי שתיה רבעון 3 20112011דוח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
דוח איכות מי שתיה רבעון 2 20112011דוח איכות מי שתיה רבעון 2 2011
דוח איכות מי שתיה רבעון 1-2 20112011דוח איכות מי שתיה רבעון 1-2 2011
הודעה על שינוי תעריפים בשיעורי הגבייה2011הודעה על שינוי תעריפים בשיעורי הגבייה
דוח איכות מי שתיה רבעון 1 20112011דוח איכות מי שתיה רבעון 1 2011
דוח איכות מי שתיה 20102010דוח איכות מי שתיה 2010