דרושים ומכרזים

בכל הגשת המועמדות ל​משרה חובה למלא טפסים אלו​:

 

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מס' מכרזכותרתמועד הגשה סופי
07-2021
02/08/2021
מכרזי רכש, בינוי ושירותיםמכרז שירותי הסעות תלמידים,  אגף החינוך
 
02/08/2021
מכרזי כח אדםתנאי סף למשרת  עורך/ת דין
 
03/08/2021
מכרזי כח אדםרכז/ת מועדונית
 
19/08/2021
מכרזי כח אדםמהנדס/ת הרשות המקומית