דרושים ומכרזים

בכל הגשת המועמדות ל​משרה חובה למלא טפסים אלו​:

 

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מס' מכרזכותרתמועד הגשה סופי
2-2021
03/02/2021
מכרזי רכש, בינוי ושירותיםמכרז לניהול והפעלת 2 בתי ספר על יסודיים
4-2021
18/02/2021
מכרזי רכש, בינוי ושירותיםמכרז לאחזקת מתקני משחק וכושר בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך
1-2021
07/03/2021
מכרזי רכש, בינוי ושירותיםמכרז להתאמת פיר קיים למעלית, אספקה והתקנת מעלית בבי"ס דרור באור-עקיבא