דרושים ומכרזים

בכל הגשת המועמדות ל​משרה חובה למלא טפסים אלו​:

 

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מס' מכרזכותרתמועד הגשה סופי
 
02/05/2021
מכרזי כח אדםמנהל/ת יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות