ימי פינוי אשפה

על מנת לשפר את השרות לתושב ואת השמירה על חזות רחובות נקיים מערימות פסולת גושית  וגזם הוחלט לקבוע ימי פינוי קבועים בתחומי העיר.

 להלן אזורי הפינוי וימי הפינוי שנקבעו:

  • שכונת אורות, גני אור ואזור תעשייה צפוני  – ימים א' ו- ג'.
  • ישוב ותיק ושכונת היובל  – ימים ב' ו-ד'.

 אין להוציא פסולת גושית וגזם בימי חמישי ושישי.

 תושבים שיוציאו פסולת וגזם שלא בימי הפינוי יוזהרו וגם ינקטו נגדם צעדים חוקיים למניעת הישנות העבירה.

 אנו קוראים לכלל התושבים לשתף פעולה דבר שיביא לשיפור משמעותי בניקיון הרחובות וחזותם.

  * פינוי גזם ופסולת גושית יש להוציא ערב לפני יום הפינוי

 

В целях улучшения обслуживания и поддержания порядка в городе  принято решение о создании постоянных дней для вывоза домашней утвари и садового мусора.

Дни вывоза мусора

  • Воскресенье и вторник - районы Орот, Ганей Ор и Северная промышленная зона 
  • Понедельник  и среда- старые районы Ор Акивы и район Ювель

По четвергам и пятницам вывоза мусора не будет!

 

Жители выносящие мусор и бытовые  отходы в неположенные дни будут предупреждены и против них будут  предприняты  правовые меры.

Мы призываем всех жителей сотрудничать на благо города, что   значительно повысит уровень внешнего вида  города.