בית חם לנערה

אם הבית: חכם דבורה
כתובת : שכ' שז"ר, בסוף רחוב עליזה יאנסן
טלפון : 077-2161581
פעילות:  ימים א-ה – 15-17

טיפול ברמה פרטנית וקבוצתית שמטרתו הבאת הנערות לתפקוד נורמטיבי תואם יכולותיהם ונטיותיהם האישיות.