תנועות נוער

​הצופים

גרעין תנועת הנוער "צופים" ייחל לפעול בעיר, החל משנת הלימודים תשע"א. ששת מדריכי התנועה ירכזו את יהיו אחראים להפעלת מועדון ילדים במתנ"ס המיועד לכיתות ה'-ו'.

כמו כן, תחל פעילות בביה"ס התיכון "עתידים". פעילות זו תתנהל בבניין בית הספר "רוטשילד" לשעבר.

תנועת הצופים תפעל באור עקיבא במסגרת המתנ"ס ומחלקת החינוך של העירייה.

בני עקיבא

רכזת הסניף: אוריה ליבר
טלפון : 052-3664676
כתובת: רח' מנחם ציוני 2
שעות פעילות : ימי שלישי 16:00-18:30,  מוצאי שבת 20:30- עד סוף הפעילות 

תנועת בני-עקיבא היא תנועת נוער ציונית דתית חלוצית, המושתתת על ערכי תורה ועבודה ופועלת בעיר מזה שנם רבות. חברים בה למעלה מ-100 חניכים מכיתות ד'-י'  וקבוצת הבוגרים י"א-י"ב.

התנועה שמה לעצמה למטרה לחנך דור נאמן ומסור לעמו, תורתו, ארצו ומדינתו, המגשים באורחות חייו את רעיון תורה ועבודה, מתוך מעורבות ותחושת אחריות לכלל ולפרט. לאור עקרונות יסוד אלה, מחנכת התנועה את חבריה: 

  1. ליראת שמים, לימוד תורה וקיום מצוות. 
  2. לפשטות הליכות וצניעות. 
  3. לעבודה עצמית. 
  4. להתיישבות ברחבי הארץ כולה. 
  5. לקליטת עליה ולמיזוג הגלויות. 
  6. למעורבות חברתית ולקירוב לבבות, לאחדות העם. 
  7. ​להיות חיל חלוץ בכל המשימות הנדרשות, לעם ולמדינה.