תכנית מתאר

​משרד הבינוי והשיכון  ·  אגף תכנון וב​ינוי ערים​

אור עקיבא הינה ישוב עירוני שאוכלוסייתו מונה כ-20,000 תושבים. השטח המוניציפאלי של אור עקיבא משתרע על פני  כ- 4430 דונם. בשנת 1951 הוקמה מעברה בחולות קיסריה "קיסרי". לימים צמחה אור עקיבא ובשנת 1955 הורחב שטחה ל- 2,900 דונם והיא הפכה לעיירת פיתוח המורכבת מאוכלוסיית עולים. העיר זכתה לתנופה עם העלייה מחבר העמים: מתחילת שנות ה-90 הוקמו בעיר שכונות חדשות ("אורות") והישוב גדל מ- 8,000 נפש בשנת 1980 לכ- 16,000 נפש ב- 1996.

מיקומה היחודי של אור עקיבא באמצע הדרך שבין חיפה ות"א, והיותה ישוב עירוני בלב סביבה כפרית וכפרית-עירוניים בדופן המערבית של בקעת הנדיב, מספקים לנו

את התנאים הדרושים לקידום המטרות והיעדים של התכנית. תורמת גם קרבתה של העיר לערכי טבע ונוף המקיפים אותה: חוף ים, נחל, שמורות טבע , כמו גם מוקדי תיירות: קיסריה, אמת המים, מבצר שוני ועוד.

אור עקיבא נמצאת בין שני צירי תחבורה ארציים ראשיים, ובקרבת צירי רוחב ארציים ואזוריים, כן עוברים באזור קווי הרכבת חיפה תל-אביב ובעתיד גם חיפה ירושלים.  תנאים המאפשרים לנו לשפר את הנגישות של אור עקיבא לסביבה הקרובה והרחוקה ולהיפך.

תכנית המתאר לאור עקיבא תהווה בסיס לקידום תכניות עיר מפורטות במסגרת ראיה כוללת, תוך צמצום הבעיות ומיקסום היתרונות  של הישוב.

 

 

חזוננו הוא הפיכתה של אור עקיבא לישוב עירוני איכותי ומשגשג בו מתקיימים מרכזי בילוי, תרבות, חברה ותעסוקה
המשמשים את תושביה ואת ישובי הסביבה.

 

  אור עקיבא - מבט על

 

מבט על של מיקום התכניות בעיר 

   פנורמה של אור עקיבא

תצוגת מיקום התכניות על צילום רוחבי פנורמי של העיר 

מטרות ויעדים

כללי:

אור עקיבא הינו ישוב העובר תהליכי צמיחה והתפתחות מואצים. החל משנות ה-90 קמו ומוקמים בישוב שכונות חדשות מצפון ומדרום, אזור תעשיה חדש, קניון ומרכז בילוי המהווה מוקד משיכה גם לתושבי הסביבה, כן יתווספו לעיר מבני ציבור ייחודיים (ספריה, תיאטרון)  ובתכנון  מרכז עירוני חדש.

 

מימוש אפשרות הצמיחה של העיר על פי התמ"מ בגבולות הפיזיים שבין כביש 2 וכביש 4, משני עברי נחל עדה והגדלת שטח העיר  מצפון ומדרום מצדיקים הערכות לתכנון כולל אשר יבחן וינתח את כלל ההיבטים התכנוניים של הישוב וסביבתו, זאת במסגרת תכנית מתאר.

בהעדר תוכנית מתאר, החלטות התקבלו לרב על בסיס תוכניות חלקיות, והערכות מצב נקודתיות. זמינות הפיתוח המואץ יצר בצד ההישגים -  אילוצים ובעיות אשר ניתן לפותרם רק במסגרת ראיה כוללת , שתהיה הבסיס לפתוח היישוב תוך צמצום הבעיות ומקסום היתרונות היחסיים שיש לישוב.

 

תכנית מתאר לאור עקיבא תנחה את מדיניות התכנון והפתוח לטווח 2020 והלאה. התכנית תהווה בסיס לקידום תכניות עיר מפורטות ותשמש בסיס ומסגרת לבחינת פרויקטים ותכניות בטווח הקצר והבינוני.

החזון העומד לנגד עיננו  הוא הפיכת אור עקיבא לישוב עירוני אטרקטיבי ומשגשג ומרכז אזורי לישובי הסביבה-עיר גנים ותרבות

 מטרות התכנית:

 

 1. הפיכתה של אור עקיבא לישוב עירוני איכותי ואטרקטיבי, שיעלה את תדמיתה כך שתהווה חלק ממרחב הבחירה הלגיטימי למגורים.
 2. ביסוס מעמדה של אור עקיבא כמרכז עירוני אזורי, וכמוקד בילוי, חברה ותעסוקה לישובי הסביבה.
 3. ביסוס תשתית תכנונית מקומית שתממש את הפוטנציאל של השטחים המיועדים לפתוח בתכניות תמ"מ 6 ותמ"א 35.
 4. שינוי בתדמיתה של אור עקיבא מישוב מובדל לישוב בולט באיכויותיו באמצע הדרך שבין חיפה לתל אביב.
 5. מיצוי מרב המשאבים החיצוניים והפנימיים באור עקיבא ובסביבתה לצורך הקנית ייחוד תכנוני ליישוב.
 6. ריכוז , צמצום והסדרת אילוצי תשתיות המצויים בשטח הישוב.
 7. עידוד תהליכים של התחדשות עירונית ושדרוג הרקמה הותיקה בישוב ע"פ קריטריונים עדכניים לתכנון עירוני.
 8. יצירת בינוי חדש אטרקטיבי המאפשר איכות חיים גבוהה, עם מערכות עירוניות מתוכננות-רב שכבתיות, היררכיה של שטחים פתוחים, מוקדים עירוניים פתוחים וכו'.
 9. איתור ועידוד הזדמנויות תכנוניות כלכליות שיתרמו לחיזוק הכלכלה העירונית של הישוב.
 10. שילוב ערכי הטבע והנוף שבסביבה כחלק מהסכמה העירונית.

   יעדים:

 • תכנון השטחים הריקים תוך יצירת מערכת עירונית רב שכבתית פתוחה הקושרת את אור עקיבא לסביבתה.
 • חידוש המרקם העירוני הקיים ע"פ קריטריונים תכנונים עכשוויים חדשים התואמים לעתיד.
 • בנית "סט כלים" תכנוניים להוצאת אור עקיבא ממצבה הנחות במרחב הבחירה.

 

 האמצעים התכנוניים:

 

הרחבת גבולות הישוב במטרה :

 1. מימוש פוטנציאל השטחים לפתוח עירוני בהתאם לתמ"מ 6.
 2. החלה של שטחים איכותיים לפתוח תיירות, נופש, תעסוקה וגישה למשאב חוף הים.
 3. השלמת חגורה עירונית רחבה סביב המרקם הוותיק, תוך פיתוח השטחים המזרחיים.

 

 פתוח בנחל עדה:

 1. הפיכת הנחל לאתר תיירות אזורי ע"י יצירת ציר ירוק פתוח לאורך הנחל שיחבר בין שני מוקדמים אזוריים: אתר מאגרי מנשה כפארק אזורי בדרום ופארק ארכיאולוגי צפוני ואיזור בירכת מליח ואמת המים הרומית.
 2. פתוח הנחל כריאה ירוקה וכפארק עירוני שיהווה מוקד בילוי ונופש לתושבים, אשר יכלול בתוכו אירועים רבים כמו אמפיתיאטרון, מגרשי ספורט, מדשאות וכו'.
 3. שילוב תוואי הנחל והפארק ברקמה האורבנית ליצירת ציר ירוק משמעותי בישוב, המקשר את השכונות הצפוניות והדרומיות ותכנון  צירי רוחב הקושרים את מרכז הישוב  אל הפארק.
 4. הקניית ייחודיות לאזורי המגורים החדשים בשילובם עם השטחים הפתוחים של הפארק.

 

  פיתוח הנגישות לישוב:

 1. חיבור אור-עקיבא ישירות למערכת הארצית הראשית (מחלף אור-עקיבא) הינו "ההזדמנות הגדולה" לשינוי בעיר. יש לפתח מהכניסה החדשה נגישות טובה לכל חלקי העיר.
 2. חיבור אור עקיבא למערכת האזורית, תכנון כניסות נוחות שיחזקו את הקשר האזורי  עם מרכז העיר ועם מוקדי התרבות והמסחר בישוב.  פיתוח אור עקיבא כמוקד אזורי.
 3. הקמת תחנת היסעים אזורית ותחנת רכבת בקרבת הישוב. תחנה זו תגדיל את טווח היוממות ותוסיף את אור-עקיבא לטווח הפירבור של המטרופולין הצפוני והדרומי.

 

  איחוד וצמצום התשתיות העוברות במרחב אור עקיבא:

לאיחוד התשתיות, הנצפות והנסתרות מהעין, יש חלק בלתי מבוטל בהעלאת תדמיתה של אור עקיבא בהפיכתה למקום מגורים אטרקטיבי.

 1. איחוד צירי דרכים, קווי תשתיות, קווי דלק וקווי מתח עליון ככל הניתן, בהתאם להוראות התמצאות. 
 2. הסרת מפגעים ומגבלות מעל העיר ומהשטחים העתידיים להסתפח אליה (קווי הדלק).

 

  פיתוח והסדרת צירים עירוניים

 1. חיזוקו של ציר האורך צפון-דרום העובר דרך רח' הנשיא ויצמן ומחבר את חלקי העיר, וחיזוק ציר מוקדי המסחר והתרבות.
 2. חיזוק מפגש הצירים העירוניים הללו בככר העיר, התופרת את חלקיה הצפוניים והדרומיים של העיר במתחם אורבני אחד.
 3. פיתוח צירי רוחב שיחברו את השכונות הקיימות לחדשות ולפארק נחל עדה.
 4. פיתוח מערכת עוקפת לשחרור מרכז העיר מעומס תחבורתי והגברת  האינטראקציה.
 5. פיתוח  צירי רוחב  באור עקיבא באוריינטציה לקשר עם קיסריה.

 

  פתוח העיר ויצירת שכונות מגורים בעלי איכות גבוהה:

 1. תכנון שכונות חדשות במזרח תוך יצירת מבננים חדשים, המספקים חווית מגורים, הבנויים סביב שטחים פתוחים עם קשרים לפארק העירוני  ולמוקדים העירוניים.
 2. קידום תכניות המע"ר והעברת מרכז הכובד העירוני למערכת החדשה תוך חיזוקו והפיכתו למוקד עירוני מסחרי  ותרבותי של אור עקיבא והסביבה. חשוב לשמר את הזיקה שלו לכבישי גישה אזוריים.
 3. עידוד תהליך ההתחדשות העירונית של השכונה הותיקה והעלאת התדמית הפיסית  שלה. חיזוק שד' הנשיא כציר מסחרי לינארי הקושר בין השכונות עם קשרים רוחביים נוספים לפארק העירוני ולאזורי המגורים.
 4. המשך פיתוח עירוני בשטח שמדרום לאורות בחלק ממרקם עירוני אחד עם שכונת אורות.

 

  פתוח אזורי תעשייה ותעסוקה:

 1. הרחבתו של אזור התעסוקה הצפוני והפיכתו למוקד תעסוקתי מקומי.
 2. מתן ייחודיות לאזור התעשייה הצפוני כערובה להצלחה, ניתובו של אזור התעשייה להתמחויות ייחודיות וקשירתו למרכז תחבורה אזורי.
 3. פינוי אזור התעשייה הישן הנמצא בלב האזור לפתוח עירוני וביטול מפגעי איכות הסביבה באזור.

 

  ניצול והשתלבות בערכי הטבע הסובבים את הישוב:

 1. אזורי טבע -פיתוח המערכת הפתוחה באור-עקיבא תלווה בקשרים פיזיים עם ערכי הטבע שבסביבה: חולות קיסריה ושטחי האיגום, המשך נחל עדה, נחל התנינים ושמורת ברכת מליח. ניצול הפוטנציאל הנופי ופיתוח דפנות הישוב עם קישוריות לנוף ולציר הירוק של נחל עדה.
 2. נוף - התייחסות לנוף הקרוב והרחוק בשיקולים תכנוניים: בניה לגובה, תצפיות ייחודיות, תכנון צירים וכו'.
 3. חבור לחוף הים- פתוח נקודות חיבור נוספות עם חוף הים:

בצפון:  בין ג'יסאר א-זרקא וקיסריה (מרחק ק"מ וחצי בלבד).

       במרכז: דרך קיסרה לחוף הקשתות. (לשמר ולחזק את הקיים)

 

 מיצוי האפשרות להפיכתה של אור עקיבא למוקד אזורי:

 1. ניצול השטחים לפיתוח עירוני והפיכתם לפארק עירוני אזורי.
 2. הקצאת שטחים למוסדות אזוריים כגון: בתי ספר, מרכז ספורט ומגרש כדורגל, בית קברות וכו'.
 3. עידוד והקצאת שטחים לצורכי פעילויות תרבות: מוסיקה, תיאטרון, משחקי שחמט וכו'.