חינוך יסודי

מנהל: ניסים משעלי
טלפון : 04-6108828
פקס : 04-6108825
מייל: nissim_m@oraqiva.muni.il

רשימת בתי הספר היסודיים:

 

  
  
  
אתר אינטרנט
  
  
אור שלום ממ"דיואל קקוןרח' דוד אלעזר
04-626070104-6706962
חנה סנש- מ"ממיטל משומררח' השיטה04-626124204-6260103
נחמיה תמרי -מ"מתמר לברח' התאנה 04-626399604-6262295
עציון - ממ"דריקי גנוןשכ' קנדי 04-636241304-6263574
רבי עקיבא -ממ"דארז קהלנירח' מנחם ציוני 04-6361220153-46260997
רוטשילד - מ"מאביבה נילישד' ירושלים 04-6361277153-46361277