חינוך על יסודי

​מנהלת: סיגל אלבז
טלפון : 04-61088822
פקס : 04-6108825
מייל: sigalel@oraqiva.muni.il

רשימת בתי הספר העל יסודיים:

  
  
  
אתר אינטרנט
  
  
  
"דרור" שש-שנתירמי כיידרשד' ירושלים, שכ' היובל
076-862349504-6100525ז'- יב'
אמי"ת אולפנית -ממ"דבילהה בוסירח' עליזה יאנסון
076-862395504-6362723ז – יב
חט"ב קרית חינוך עתידיםדנה שפירארח' מיכאל גלפשטיין
04-610167604-6261710ז – ט
חט"ע אמי"ת עתידיםאמיר מלכהרח' מיכאל גלפשטיין
04-626230204-6100940י- יב'
מח"ט אמי"ת אופקשבתאי מריםרח' ז'בוטינסקי 04-610043404-6260029י - יב
קרית חינוך אמי"ת עתידיםאתי לרדו - מנכ"לית רח' מיכאל גלפשטיין
04-626230204-6100940ז- יב