אגף החינוך

​מנהלת​: סיגל אלבז
טלפון: 04-6108823
פקס: 06-6108825
דוא"ל : edna_ch@oraqiva.muni.il
קבלת קהל: ימים א',ב',ד',ה' – 08:00 -12:30, יום ב' – 16:00 -18:00
כתובת: רח' הנשיא ויצמן (בצמוד לאגף הגבייה),  קומה ראשונה.

עריית אור עקיבא והאגף לחי​נוך הציבו לעצמם עמידה ביעדים הבאים מתוך שאיפה למיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ולגיבוש בוגר בעל השקפת עולם ערכית.

יעדים:

  • התאמת מסגרת חינוכית לכל תלמיד ע"פ כישוריו.
  • צמצום הנשירה ממערכת החינוך למינימום אפשרי.
  • שיפור אקלים בית ספרי.
  • קיום מעטפת חינוכית-טיפולית-חברתית-רגשית לכל תלמיד/ה.
  • העלאת הישגיי הלימודים במבחני מיצ"ב ובמבחנים בין לאומיים.
  • העלאת שיעורי הזכאות לבגרות.
  • הכוונת התלמידים להשגת תעודות בגרות איכותיות.
  • חינוך ערכי המשולב עם מצוינות אקדמית.
  • עידוד בוגרי מערכת החינוך להמשך לימודים אקדמיים.