נישואין

קביעת יום הנישואין

את יום הנישואין קובעים לאחר שיחה עם מדריכת הכלות ולאחר הסכמת הרבנים.  אין מסדרים קידושין במקומות שאינם עומדים בפיקוח הרבנות. לפני קביעת שעת החופה שתופיע בהזמנות, יש לתאם את  השעה עם מחלקת הנישואין.

על המתחתנים וקרוביהם להקפיד על הופעה צנועה בטקס החתונה. אין מסדרים חופות במוצאי שבת וחג.

אין עורכים נישואין בימי צום: צום גדליה(ג' או ד' בתשרי),
ליל ויום י' בטבת, ליל ויום י"ז בתמוז, בתענית אסתר י"ג באדר.
בתקופת "ספירת העומר" מפסח עד שבועות יש ימים שאין עורכים
בהם חתונות וכך בימי "בין המצרים" (מי"ז בתמוז ועד תשעה באב).

המעוניינים להינשא בימים אלה יבדקו מראש ברבנות המקומית אם זה אפשרי.

 • את תעודת הנישואין מקבלים א​ישית במשרד הרבנות.
 • תעודת נישואין מונפקת לאחר כשבועיים ותעודת רווקות מונפקת לאחר שבוע
 • ההנחיות הן על פי חוזר מנכ"ל משרד הדתות והרבנות המקומית

הנחיות הרשמ​​​ה לנישואין ברבנות אור עקיבא

איש ואישה שרוצים לבוא בברית הנישואין, צריכים להופיע יחד לפני הרב, רושם הנישואין, לכל הפחות 45 יום לפני מועד החתונה.

יש להביא את התעודות והמסמכים ​​​הבאים:

 • תעודת זהות תקינה, נקיה ממחיקות.
 • שלוש תמונות זהות.
 • תעודת לידה.
 • כתובה/ תעודת נישואין של ההורים
 • שני עדים לכל אחד עם תעודת זהות, שיעידו על זהותם ונכונות הצהרתם.
 • אסור לעדים להיות קרובי משפחה זה לזה ולא של בני הזוג.

כל כלה הנרשמת לנישואין חייבת לקבל הדרכה בטהרת המשפחה מאת הרבנית.
תיאום הפגישה יעשה לנוחיות הכלה, במשרדי המועצה הדתית.

תוקף העדות ותיק הנישואין 3 חודשים בלבד, אם לא התקיימו הנישואין תוך 3 חודשים, התיק נסגר ללא הודעה מוקדמת לבני הזוג.

 • גרוש או גרושה: יביאו תעודת גירושין ומעשה בית הדין מקוריים ותעודת זהות שמצוין בה המצב האישי.
 • אלמן או אלמנה: צריכים להמציא תעודת פטירה של בן/ בת הזוג הנפטר ומצבם האישי יצוין בתעודת הזהות.
 • תושבי ערים אחרות: חייבים להביא תעודת רווקות מהרבנות במקום מגוריהם הרשום בתעודת הזהות ושאר המסמכים כאמור בסעיף ב' דלעיל.
 • בת שלא מלאו לה 17 שנים מלאות, חייבת להביא פסק דין מבית המשפט המחוזי.
 • אישה מעוברת: חייבת להמציא פסק דין אבהות. מבית הדין הרבני האזורי.
 • תושבי חוץ: חייבים להציג דרכון ותעודת רווקות מהרבנות שבמקום מגוריהם ולפנות לבית הדין לקבל היתר נישואין.
 • גרוש/ה מחו"ל: זקוקים לאישור מיוחד מבית הדין על מצבם המשפחתי והיתר נישואין.
 • המבקש להינשא עם גרושה, חלוצה או גיורת, חייב להוכיח שאינו כהן ע"י אישור מבית הדין הרבני האזורי, מרב שכונה או מרב בית כנסת.
 • גר/ גיורת: חייבים להציג תעודת גרות מהרבנות הראשית לישראל.
 • עולים משנת 90 ואילך: צריכים להצטייד באישור יהדות מבית הדין הרבני.
 • בני זוג שערכו הסכם יחסי ממון, ביניהם ימציאו העתק לרושם הנישואין שיאשר אותו בחתימתו.