חברת קדישא – שירותי קבורה

יוסף קודי - סלולרי: 054-7728502

המועצה הדתית והחברה קדישא באור עקיבא, מספקות לכל משפחה אבלה הסבר על "הלכות אבלות" ו"קדיש יתום" וכן ערכה הכוללת: סוכת אבלים, שולחנות, כסאות, סידורים, תהילים ועו"ע.

לקיחת הציוד, הקמתו והחזרתו הם באחריות המשפחה, כל נזק הנגרם מהציוד או לציוד באחריות המשפחות בלבד.

ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית, מידע על כל הנפטרים הקבורים בבית העלמין באור עקיבא.​