רישוי עסקים ושילוט

​​מנהלת: דליה כהן
טלפון : 04-6108843
פקס : 04-6260321
מייל:dalia_c@oraqiva.muni.il

מחלקת רישוי עסקים

 אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי. מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק.

באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון

  • הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
  •  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים. 
כמו כן מופקדת המחלקה על טיפול בהוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

תחומי רישוי שונים

  • רישוי שטחי ישיבה והצבת פרגודים, בשטחים ציבוריים בחזית בתי אוכל
  • רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים
  • רשיונות מיוחדים
  • רשיונות לדוכנים זמניים
  • רישוי שלטים
  • פיקוח ואכיפת החוק, על מנת שהעסק יפעל על פי הרישיון

מדריכים ונהלים

 

גורמי רישוי ממשלתיים​​