שירות וטרינרי

​איגוד ערים לבתי מטבחיים ושירות וטרינרי - אזור השומרון

טלפון : 04-6373094
פקס: 04-6371587
כתובת: ת.ד 702, כרכור 37106
נציג העירייה באיגוד : אלברט חיזגילוב  

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. בניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר. השירות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית, עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע והמשרד לאיכות הסביבה.

​פעילות האגוד מתרכזת בנושאים הבאים:

  1. פיקוח ומניעה של מחלות משותפות לאדם ובעלי חיים כגון: כלבת, שפעת העופות, פרה משוגעת ועוד 
  2. פיקוח על מוצרי מזון שמקורם מהחי 
  3. פיקוח על שחיטת בהמות ועופות 
  4. ​טיפול בתלונות הציבור בנושא מטרדים הנגרמים ע"י בעלי חיים