מטה לבטיחות בדרכים

מנהל התוכנית : יהודה דוידוב
טלפון: 054-7728433

תאונות דרכים בישראל גובות מחיר כבד בנפש, בגוף וברכוש – מחיר שאין להשלים עימו על כן  הוחלט בעירייה על הקמת המטה העירוני לבטיחות בדרכים, מתוך הכרה בכך שחיי אדם הם ערך עליון, והנושא הועמד בראש סדר העדיפויות של העירייה.

​תפקידים ותחומי אחריות

  1. אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת  תקציב,  וליישמה. 
  2. אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב. 
  3. לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב ע"י יזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה. 
  4. לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים. 
  5. להיות הגורם המתכלל את כל הגופים בעירייה ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות. 
  6. מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 
  7. ​להיות מעורב בכל עניין שקשור לבטיחות בדרכים.