מנכ"ל העירייה וממונה על חוק חופש המידע

מנכ"ל העירייה וממונה על חוק חופש המידע : רחמים צאלח
טלפון:  04-6108819/20
פקס:    04-6108829
שעות קבלה: יום ב' – 16-18
כתובת: רחוב רוטשילד 1


תחומי אחריות

  • ריכוז ההזמנות והפרוטוקולים של מליאת העירייה, הנהלת העירייה וועדות העירייה. 
  • פעילות למימוש ההחלטות שמתקבלות בישיבות השונות 
  • תיאום בין מנהלי אגפים 
  • טיפול בנושאים שונים הקשורים לאזרח שלא קיבלו מענה הולם 
  • ​ריכוז נושא הביטוחים והתביעות נגד העירייה.