לשכה וסגנים

​לשכת ראש העיר

ראש העירייה : יעקב אדרי 
מנהלת הלשכה: יולנדה בן הרוש
דוא"ל : yolanda_b@oraqiva.muni.il
דוא"ל: inais@oraqiva.muni.il
טלפון: 04-6108802/3
פקס: 04-6108804
לשכת הסגנים

סגן ראש העירייה : 
סגן ראש העירייה  : 
מנהלת לשכת הסגנים – אלה אברמוב

שעות קבלה :  ימי ב' - 16:00-18:00
טלפון: 04-6108807
פקס:  04-6108853
דוא"ל: ala_a@oraqiva.muni.il

מנכ"ל העירייה
וממונה על חוק חופש המידע

רחמים צאלח
טלפון:  04-6108819/20
פקס:    04-6108829
מייל: galit_h@oraqiva.muni.il 
שעות קבלה: יום ב' – 16.00-18.00
כתובת: רחוב רוטשילד 1

מבקר העירייה

עו"ד שמעון בן סימון
טלפון :04-6108854
פקס: 04-6264441
shimon-b@oraqiva.muni.il

יועצת ראש העיר למעמד האישה וממונה על מניעת הטרדה מינית

אמילי זטמן
emily_z@oraqiva.muni.il
טל: 054-7728495

עוזר ראש העיר

אלברט חיזגילוב
טלפון: 04-6108807
נייד: 055-9906063
פקס:  04-6108853
מייל: albert@oraqiva.muni.il