אגף הביטחון

מנהל:  מימון יהודה
מזכירת האגף : אורלי אזולאי
טלפון:  04-6108846
פקס:  073-2170531
כתובת המחלקה: רחוב בלפור (ביה"ס רוטשילד הישן), אור עקיבא 30600
אגף הביטחון אמון על הבטחת  ושמירת ביטחונם של תושבי העיר

​צוות האגף אחראי על תחומים : 

 •  ביסוס מערך חירום והצטיידות בציוד חירום.
 • הכנת צוותי חירום יישוביים (צח"י) בשיתוף מחלקת הרווחה ופיקוד העורף. 
 • כתיבת פק"ל חירום לעיר ותרגולה.
 • ביצוע תרגילי מל"ח. 
 • הכנת תיקי פינוי וקליטה . 
 • קיום פגישות שוטפות עם רכזי בטחון שוטף בישובים הסמוכים . 
 • עבודה שוטפת מול המשטרה, משרד הביטחון ופיקוד העורף. 
 • השגת תקציבים נוספים לביטחון.
 • ביצוע תרגילים שונים ומגוונים בכל מוסדות החינוך בעיר.
 • ליווי מקצועי באירועים המתקיימים במוסדות החינוך , לרבות , טיולים , הדרכות וכנסים .
 •  פיקוח ובקרה על מאבטחי מוסדות החינוך כולל הדרכה ותרגול.
 •  הפצת נהלים והנחיות שוטפות ממשרד החינוך ומשטרת ישראל .
 •  קיום קשר רציף ומקצועי עם משרדי הממשלה הרלוונטיים . 
 •  סיוע והדרכה לתושבים בכל הנוגע לביטחון ואבטחה , לרבות הערכות לשעת חירום בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף פעולה פורה עם מפקדת המחוז .

מדורים במחלקת בטחון:

קב"ט מוסדות חינוך

קב"ט מוסדות חינוךשחף רפאלוביץ 
טלפון :  073-2170542, 052-8461480​
דוא"ל: shahaf.r@oraqiva.muni.il

הקב"ט מלווה את מוסדות החינוך באופן שוטף ומהווה גורם משמעותי לקידום התנאים הנאותים לתלמידים ולסגל ביה"ס והגנים בנושאים הבאים: אבטחה וביטחון, בטיחות אירועים וטיולים, תרגילים, הכשרות הסגל וכנסים ייעודיים.

הקב"ט פועל מתוקף חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובכפוף להוראות משטרת ישראל

מדור פיקוח וחנייה :

מנהל המדור : אריק שגב 
טלפון :073-2170496, 04-6108846-7, 054-7728413
פקס : 073-2170531

תחום אחריות המדור : 

 • פיקוח ואכיפה על חוקי העזר העירוניים , לרבות ,איכות הסביבה , פסולת , חניה , מודעות , פיקוח וטרינארי.
 • תשלום און-ליין של הדוחות באתר www.citypay.co.il
 • תשלום באמצעות אתר תיק תושב www.city4u.co.il 
אחראית על  דוחות חניה : אורלי אזולאי
טלפון: 04-6108846

​מדור שיטור עירוני :

מנהל מדור שיטור : דרור פוקס
דוא"ל : dror.f@oraqiva.muni.il
טלפון - 073-2170503

 אנשי השיטור העירוני פועלים בשיתוף פעולה הדוק ומקצועי עם שוטרי משטרת חדרה והפיקוח העירוני .
 אנשי השיטור העירוני אמונים על שמירת הסדר והחוק בעירנו ומהווים נדבך חשוב והכרחי לביטחון התושבים.

​מחסני החירום :

במחסני החירום מאופסנים, ציוד לשעת חירום למוכנות בכל עת ,הן בעתות מלחמה והן ברעידת אדמה.

כללי:

אגף הביטחון פועל ללא לאות בשיתוף אגפי העירייה השונים לשיפור והכנת העיר לתפקוד יעיל ומיטבי בהתמודדות עם האתגרים שעוד נכונו לנו.
אגף הביטחון הוביל וביצע מספר תרגילים בשיתוף כלל מנהלי המכלולים וכוחות נוספים , פיקוד העורף , משטרת ישראל , מד"א וכב"א .
בחלק מהתרגילים אותם ביצענו השתתפו גם גורמים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים.

אנו באגף הביטחון , רואים לנגד עיננו את המטרות הברורות הבאות :

 • ​​קידום וייעול מערך המוכנות של קברניטי העירייה וגורמים נוספים לתועלת התושבים במוכנותנו להתמודדות עם כל אתגר ותרחיש לו אנו נדרש ביום פקודה.
 • אבטחת ביטחונם ובטיחותם של תלמידי וילדי אור עקיבא במוסדות החינוך .
 • ​התמדה והעמקת הקשר המקצועי השוטף עם כלל גורמי הסיוע השונים ,בשיתוף פעולה הדדי פורה.