הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
האתר בהרצה

רישום ילדים לכיתה א' לשנה"ל התשפ"ב וקליטת תושבים חדשים

תאריך: 21/12/2020

​​הורים נכבדים: בהתאם לחוק חינוך חובה הנכם חייבים לרשום את ילדיכם לבי"ס יסודי .

מועדי הרישום:  החל מיום חמישי  א' בשבט

התשפ"א 14/1/2021  ועד יום רביעי  כ"א בשבט התשפ"א 3/2/2021  ועד בכלל.

גילאי הרישום: חייבי הרישום לכיתה א' הם הילדים שנולדו בין התאריכים:  י' בטבת התשע"ה 1/1/2015 עד יט' בטבת התשע"ו - 31/12/2015.

אפשרויות רישום :

 • רישום מהיר ונוח באתר האינטרנט www.cityedu.co.il
  מיום חמישי  א' בשבט התשפ"א  14/1/2021   בשעה 08.00 ועד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א  3/2/2021 בשעה 24.00.
 • באמצעות מייל : edna_ch@oraqiva.muni.il
 • במקרים חריגים הרישום יתבצע בתיאום טלפוני - 04-6108823 באגף החינוך

מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:

 1. צילום תעודת זהות של שני ההורים – כולל ספח בו רשומים פרטי הילד והכתובת.
  הורים גרושים / פרודים בנוסף יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות – הורדת הטופס מתיקיית הטפסים באתר בכתובת: www.oraqiva.muni.il או בקישור זה  "טופס הצהרה והתחייבות להורים גרושים פרודים"
 2. צילום אישור תשלום מיסים בעבור הנכס בו מתגוררים.

תושבים חדשים בעיר

תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בעיר עד 31/8/2021 מוזמנים לבצע רישום לשנת הלימודים תשפ"ב בכפוף להצגת חוזה.

תושבים שעתידים לעבור להתגורר לאחר 31/8/2021 – הרישום יבוצע בעת האכלוס בפועל באגף החינוך. 

מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:

 1.  שתי תעודות זהות של שני ההורים כולל  ספח בו רשום פרטי הילד.
 2. הורים גרושים/פרודים בנוסף יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות - הורדת הטופס בתיקיית טפסים באתר העירייה.
 3. חוזה רכישה / שכירות בו מצויינים: כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס.
 4. טופס ביטול רישום מאגף החינוך ברשות בה אתם מתגוררים.
 5. גיליון ציונים אחרון לעולים לכיתות י' עד י"ב.

בקשה לביטול רישום לתושבים העוזבים את הרשות:

יש לשלוח  לכתובת מייל : edna_ch@oraqiva.muni.il  
צילום תעודות זהות+ספח של שני ההורים

חוזה רכישה / שכירות בו מצוינים: כתובת מגורים ותאריך כניסה לנכס.

רוצה לשתף מישהו?