הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תפריט

ועדות ותאגידים

שם הועדה  יו"ר  חברים/ מ"מ 
נציג לועדה לתכנון ובניה שומרון יעקב אדרי גבריאל דהן
נציג לועדה המחוזית לתכנון ובניה יעקב אדרי
איגוד ערים לאיכות הסביבה עוסק בנושאים אקולוגיים: איכות המים, האוויר, טיפול בשטחים הפתוחים.יעקב אדרי נבחר כיו"ר  האיגוד
איגוד ערים וטרינרי אזור שומרון איגוד שמטפל בשחיטה, פיקוח על חנויות ואטליזים, הדברה של כלבים ובעיות וטרינריות שונותאלברט חיזזגילוב
איגוד ערים לביוב יעקב אדרי יעקב כהן
חברה כלכלית יעקב אדרי שלומי אבני מ"מ, שמח היוסיפוב/מ"מ ילנדה זסלבסקי, נציג תנופה ומ"מ , רחמים צלח, יעקב כהן/מ"מ ולרי שבנוב, סיגל אלבז/מ"מ אמילי זטמן, מוטי ג'אן, אלי אלפסי ואטיאס יוסף ( יפה הראל/משקיפה)
עמותת יפת"ח יעקב אדרי שלומי אבני מ"מ, שמחה יוסיפוב/מ"מ ילנה זסלבסקי , נציג תנופה ומ"מ, רחמים צאלח, ויעקב כהן/מ"מ לרי שבנוב, סיגל אלבז/מ"מ אמילי זטמן, מוטי ג'אן, אלי אלפסי ואטיאס יוסף ( יפה הראל/משקיפה)
רשות הניקוז
מנהלת אזור התעשייה יעקב אדרי רוברט אברמוב ( מנכ"ל המינהלת), עו"ד יוסי בן שיטרית ( נציג ציבור), משה בן הראש (נציג ציבור), רינה  גן  ( נציגת ציבור), ארנון קליין (נציג תעשיינים), אפרים סלומון (נציג תעשיינים), דרור שמוניס (רו'ח של המינהלת) 
הנהלה (ועדת רשות )יעקב אדרישלומי אבני, יוסי כדורי, ארקדי גדילוב, יצחק תורג'מן
ועדת כספים (ועדה סטטוטורית)יעקב אדרי ארקדי גדילוב, יוסי כדורי, שלומי אבני, יצחק תורג'מן, אברהם כהן, אלי אנקונינה,  איליזירוב אבניל
ועדת מכרזים (ועדה סטטוטורית) רחמים (רמי) ראובן

 אלי אנקונינה - מ"מ  ילנה זסלבסקי, יצחק תורג'מן, גולן מסיקה- מ"מ יוסי כדורי, אמילי זטמן/משקיפה

ועדת הנחה במסים ( ועדה סטטוטורית) ארקדי גדילוב  שמחה יוסיפוב, אברהם כהן, יעקב כהן,  , אריאל ארונוביץ, אסתר פרץ, נימרוד נחמיאס
ועדת ביקורת  (ועדה סטטוטורית) אלי אנקונינהגולן מסיקה, אברהם כהן, יוסי פיסארוב, רחמים (רמי) ראובן
ועדה  למעקב תיקון ליקויים של דוחות  ביקורת  ( ועדה סטטוטורית מקצועית)רחמים צלח יעקב כהן, עו"ד אריאל ארונוביץ
ועדת תמיכות  ( ועדה סטטוטורית  מקצועית )רחמים צלח יעקב כהן, עו"ד אריאל ארונוביץ
ועדה משנה לתמיכות ( חברי העירייה )
ועדת חינוך ( ועדה סטטוטורית )
ועדה למאבק בסמים ( ועדה סטטוטורית)
ועדת מל"ח  ( ועדה סטטוטורית) אברהם כהן, יצחק תורג'מן
ועדת תמרור ובטיחות בדרכים  ( ועדה​ סטטוטורית)רחמים (רמי) ראובןיעקב אדרי (ראש רשות תימרור מקומית) אלי אנקונינה,  יוסי כדורי, רחמים צאלח, מהנדס העירייה, אבי קליין נציג משטרה, עובדי עירייה נוספים לפי הצורך
ועדת פיטורין ושימוע (ועדה מקצועית) (ועדת רשות)רחמים צלח יעקב כהן , עו"ד אריאל ארונוביץ
ועדה לאיכות הסביבה ( ועדה סטטורית ) רחמים (
רמי) ראובן
ילנה זסלבסקי, נציג ביחד, אלי אלפסי, יוסי פיסארוב, גולן מסיקה, סוניה ניסימוב, שושנה בן אהרון, דבריאל דהן(נציג ציבור), אילנית חפוטה, מנהל אגף שפ"ע ותברואה.
ועדת השקעות ( ועדה סטטוטורית)יעקב כהן, משה כהן טוב, ולרי שבנוב
ועדת רווחהאסתר צמבליסטהאילנית חפוטה, יפה בוזגלו סבג אושרה ממן, אלי אנקונינה, חנה עמר
ועדה להסדרת חובות עו"ד אריאל ארונוביץ נמרוד נחמיאס, רחמים צלח
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ( ועדה סטטוטורית)
ועדת קניות רחמים צלחאמילי אפריימוב, ולרי שבנוב
ועדת שמות יעקב אדרי גולן מסיקה, רחמים (רמי) ראובן, אלי אנקונינה, רחמים צאלח, אמילי זטמן/משקיפה
ועדת מלגות   מלכה אבוקרט נציגת נשים

 ועדת הקצאות קרקע  (ועדה מקצועית) (ועדת רשות)

רחמים צלח יעקב כהן, עו"ד אריאל ארונוביץ, מהנדס העירייה, מנהל אגף  עב' חוץ ( בהעדר מנהל נכסים)
ועדת תרבות  ( ועדת רשות)ילנה זסלבסקינציג ביחד, יוסי כדורי , אברהם כהן שמחה יוסיפוב, פלורה בן הראש, אבגניה בולשטיין
ועדת ספורט שמחה יוסיפוב, רחמים (רמי) ראובן, גולן מסיקב, יוסי לייאסרוב, אלינה זרצקי
ועדה לקשרי חוץ ( ועדת רשות)ילנה זסלבסקירחמים (רמי) ראובן, גולן מסיקה, איליזירוב אבניל, יוסי פייאסרוב, אבלין זהריר
ועדת פיתוח ( ועדת רשות )
ועדת פינויים ( ועדת רשות)יעקב אדרי שלומי אבני, יוסי כדורי, ארקדי גדילוב, שמחה יוסיפוב (יועץ משפטי ומהנדס כיועצים מקצועיים)
 ועדה לקבלת עובדים בכירים נבחרה כועדה זמנית 06/2013 מ- 11/12/13יעקב אדרי משקיףאלי אנקונינה , רחמים(רמי) ראובן, אברהם כהן, רחמים צאלח ונציג השר
ועדת בחינה ( לקבלת מנהלי אגפים) 
ועדה לקבלת  עובדים ( זוטרים)
ועדת קליטה  (ועדת רשות) ילנה זסלבסקי, נציג "ביחד", נציג "תנופה", אברהם כהן, מימי כהן
ועדת ביטחון ( ועדת רשות)
ועדת אירועים  (ועדת רשות) גולן מסיקה רחמים (רמי )ראובן, ילנה זסלבסקי, יוסי פייאסרוב, אבשלום אברמוב, אלי אלפסי, קוקולייב ויקטור איתי טטרו, שולמית אברהם, יפה הראל
 ועדה למסירת מידע לגופים ציבוריים (ועדה מקצועית) רחמים צלח עו"ד אריאל ארונוביץ, עו"ד שמעון בן סימון
ועדת ערר לארנונה עו"ד יוסי בן שיטרית שלמה אסייג, מיכאל ברדוגו
ועדה לעובדים מצטיינים
יועצת לראש העירייה לענייני נשים אמילי זטמן
ועדה לקידום  מעמד האישה ילנה זסלבסקי אמילי זטמן, אלינה זרצקי, אסתר צימבליסטה, אלה שמילוביץ, אילנית חפוטה

יועץ/יועצת לראש העירייה לענייני  אזרחים ותיקים

אסתר פרץ
ממונה על המידע רחמים צלח
ממונה על תלונות הציבור עו"ד שמעון בן סימון
יו"ר מועצת מנהלים במתנ"ס  עו"ד שלום שבתאי
ועד מנהל לבית יד לבנים אלי אברג'לסיגל אלבז, דוד כהן, גבי עמר , שמעון אסולין , נורי דוד , אוקסנה אהרונוב  (ועד ישן)
מפקח על הגופים הנתמכים
מחזיק תיק חינוךיוסי כדורי
מחזיק תיק תשתיות רחמים (רמי) ראובן
תוכנית פינוי בינוייעקב אדרישלומי אבני, רחמים ראובן, מרום סינואני, אדריכל יועץ
ועדה לשימור אנרגטייעקב אדרישלומי אבני, יוסי כדורי, ארקדי גדילוב, יעקב כהן, רמי ראובן, מאיר לב טוב, רחמים צלח, מריוס בן יעקב
מחזיק תיק תרבות תורנית​​ יצחק תורג'מן
מחזיק תיק גבייהארקדי גדילוב
מחזיק תיק רווחה וספורט 

ועדת מ​חש​וב

רחמים צלח, יעקב כהן, אריאל ארונוביץ, שמעון בן סימון, ניסים כהן, שאדי אבו אב

יו"ר  עמותה למען הקשיש

גבריאל דהן​

ועדות ותאגידים