הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תפריט

רישוי עסקים ושילוט

מנהלת: דליה כהן
טלפון : 04-6108843
פקס : 04-6260321
מייל: dalia_c@oraqiva.muni.il

מחלקת רישוי עסקים

אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים ותנאי רישיון ומרכז את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד.

שילוט עסקים

המחלקה מרכזת את נושא השילוט העסקי בעיר, ואחראית על מתן אישורים ורישיונות שילוט בהתאם לחוק העזר בנושא.  הנחיות ואישורי השילוט ניתנים תוך התייחסות לשיקולים סביבתיים, אסתטיים, בטיחותיים והעסקיים.  כל שלט חייב ברישיון שילוט ובתשלום באגרת שילוט.

 

רישוי עסקים ושילוט